Chat hỗ trợ tại đây

* Demo DLC Boot 2022 v4.0 (Boot từ Lan Điều khiển Client, Tạo Boot thường, Tạo Boot Ẩn)

- Nếu tạo Boot bị lỗi ntldr is missing thì các bạn thử tiến hành tạo Boot lại lần nữa, nếu vẫn còn bị lỗi thì các bạn vào icon Creat USB, HDD Box Boot, chọn USB rồi nhấn vào nút UnHide/Hide, sau đó nhấn nút No nếu bạn tạo Boot thường NTFS (UEFI), nhấn nút Yes nếu bạn tạo Boot ẩn (Mục đích là để phân vùng DLC-BOOT hiện lên), sau khi DLC-BOOT hiện lên thì bạn rút USB ra cắm lại, rồi nạp SysLinux cho phân vùng DLC-BOOT.
- Để thêm bộ cài Windows các bạn vào
Tải về => Module for DOS => Operating System Setup để tải Module và xem video hướng dẫn.